image

Ter nagedachtenis aan Richard Nieuwenhuizen Grensrechter uit Almere

Stop the Violence at school ,sports ,domestic at the street ,stand up and Say No!

Stop het Zinloos Geweld op school ,in de sport ,op straat ,in huis sta op en Zeg Nee!

About these ads