Photo Friday Challenge: Women

This is taken in the hallway of our apartment: Deze zijn afkomstig van onze etage in het appartement: Photo Friday challange